Tarieven & Vergoeding

Vergoeding voor therapie. Hoe werkt het?

Vergoeding vanaf 18 jaar oud.

Vanaf 2014 valt de behandeling van veel psychische klachten buiten basiszorgverzekering. Dat houdt in dat klachten zoals stress, overspannenheid, burn-out, rouw en verlies, bepaalde angstklachten, depressieve klachten, relatieproblematiek en psychosomatische klachten niet worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Psychische klachten veroorzaakt door een stoornis vallen wel onder de basiszorg. Meer hierover lees je op www.nza.nl

Behandelingen bij onze GOB Praktijken worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering

Veel zorgverzekeraars vergoeden psychosociale therapie en counselling bij onze GOB Praktijken (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende zorgverzekering. Deze therapievormen vallen onder de ‘alternatieve geneeswijzen’.

Voorwaarden  zorgverzekeraar

Elke psycholoog en therapeut van GOB Praktijken is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen. Dit betekent dat er aan bepaalde eisen moet worden voldaan. Jaarlijkse opleidingen, bijscholing, supervisie en intervisie zijn de minimale eisen die worden gesteld om kwaliteit te kunnen waarborgen. Daarbij moet elke psycholoog en therapeut voldoen aan een gedragscode en aangesloten zijn bij een klachtencommissie. Op het profiel van de psycholoog c.q. therapeut is deze informatie terug te vinden. Doordat onze psychologen en therapeuten aan deze eisen voldoen, worden ze vergoed door vele zorgverzekeringen.

Op voorlichtings- en vergelijkingswebsite Zorgwijzer vind je meer informatie over de vergoeding van psychosociale therapie en de vergoeding van counselling. Om volledige zekerheid te hebben over (gedeeltelijke) vergoeding, is het verstandig om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar.


 
Zorg voor minderjarige cliënten (14 tot 18)

Bij GOB Praktijken kan je direct terecht, wij werken niet met wachtlijsten. Je kan zelf de hulp organiseren die passend is voor de jongere. 

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar kunnen zichzelf aanmelden en aangeven op welke wijze ze geholpen willen worden. 

Jeugdtherapie bij GOB Praktijken komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering of gemeente. Om in aanmerking te komen voor vergoeding kan de jongere terecht bij de gemeente of huisarts. Zij kunnen beoordelen of specialistische jeugdhulp geïndiceerd is en doorverwijzen. Houd bij deze optie wel rekening met wachtlijsten en intakeprocedures.


 
Vergoeding via de werkgever

Wil jij je ontwikkelen op werkgebied? Bijvoorbeeld omdat jouw werkgever verwacht dat je beter gaat presteren? Dan kun je jouw werkgever vragen om een bijdrage in de kosten voor counselling of coaching. Veel bedrijven reserveren een opleidingsbudget per medewerker. Jouw leidinggevende of de afdeling personeelszaken kunnen je informeren over de mogelijkheden.

Wet verbetering poortwachter

In sommige gevallen zijn werkgevers na overleg met de bedrijfsarts bereid om de kosten van psychosociale therapie, counselling of coaching te vergoeden in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Bijvoorbeeld om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.


 
Betalingsinformatie

GOB Praktijken factureert op de 15e en laatste dag van iedere maand. Facturen worden per e-mail verstuurd. (Let op! Deze e-mail kan in de spambox terechtkomen.)

Betaling van de factuur gebeurt per automatische incasso. De factuur dien je zelf in te dienen bij jouw zorgverzekeraar. Betaling in termijnen is op aanvraag mogelijk.

Annuleringen & niet nagekomen afspraken

Afspraken moeten uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Wanneer dit niet gebeurt, wordt de afspraak in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor het missen van een afspraak zonder annulering. De kosten hiervoor zijn gelijk aan de geplande afspraak en kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Grip op jouw zorg
Geen wachtlijst
Vergoeding aanvullende verzekering

Kennismakingsgesprek zowel individueel als voor relatietherapie | 20 min – kosteloos

Individuele therapie

  • 80 min sessie – €147,-
  • 50 min sessie – €98,-

Relatietherapie

  • 50 min sessie – €147,-
  • 80 min sessie – €223,50
Scroll naar boven